Euroopa Kardioloogide Seltsi Spring Summit 2019

6.-7. märtsil toimus Euroopa Südamemajas Euroopa Kardioloogide Seltsi (ESC) kevadine koosolek. ESC kevadisel koosolekul kohtuvad ESCi juhatus, rahvuslike seltside presidendid/esindajad ja noorkardioloogide juhid. Käesoleval aastal esindas Eestit Prof. Margus Viigimaa, Dr. Alar Irs ja Dr. Martin Serg. Seekordseks koosoleku teemaks oli: „Fit for the future“. Esimene päev oli pühendatud juhtimisoskuse koolitusele. Spring Summiti teine päev oli sisustatud sessiooniga „Digital Revolution“, kus esitleti digitaalseid võimalusi tervishoius. Prof. Viigimaa pidas väga eduka ettekande „An Estonian example – Digital Health in Estonia“. Pärast ettekannet olid eestlased teiste maade kolleegide piiramisrõngas – meie tervishoius kasutusel olevad tehnilised võimalused avaldasid muljet ning äratasid laialdast huvi. /MS/

 

Professor Viigimaa ettekanne.

Dr. Alar Irs, ESC president Barbara Casadei, Prof. Margus Viigimaa, Dr. Martin Serg

Uudiste arhiiv
Teva
Amgen
IPharma
Orion
Anka Medical
EuroMedical
Bausch
Hansa Medical
Astra Zeneca
Semetron
Pfizer
Boehringer-Ingelheim
Pharma Nord
Novartis
Servier
Sanofi
Bayer
Krka
Meditsiinigrupp
Surgitech
Abbott
Berlin-Chemie